Tvorba web stránok. Dizajn na mieru. Dostupné ceny. Responzívny dizajn. SEO optimalizácia. Hosting.

Dizajn stránok

Vzhľad stránky Vám zostavíme na mieru.

 

Dizajn je dynamicky sa rozvíjajúcou časťou nášho života. Je odrazom našej tvorivosti. V oblasti web stránok existuje mnoho možností usporiadania.
Z hľadiska usporiadani prvkov sa dajú stránky rozdeliť do piatich kategórií.

 1. Stránka na plnú šírku.
  Obsah je na celej ploche obrazu.
 2. Stránka list.
  Obsah stánky je umiestnený v ráme v strede obrazu. Podobne ako list papieru uprostred.
 3. Stránka typu One Page – jedno stránka
  Obsah je usporiadaný akoby na jednom vysokom liste papiera. Niektoré stránky One page sú kombinované aj s klasicým usporiadaním prvkov na plnú šírku. Teda hlavná stranka typu One Page a klasické pod-stránky. Najmodernejší a technicky najnáročnejsí dizajn.
 4. Stránky typu Flat
  Minimalistický dizajn usporiadaný ako ikony aplikácií systému Android
 5. Stránky typu Portfólio
  Sú stránky rôzneho druhu. Ako stránky “plnej šírky” či usporiadania do “list” i v kombinácii dizajnu “jednej stránky”, ktoré sú obohatené o portfólio ponuku.
  Portfólio je forma menu s využitím textu i obrazovej miniatúry.